Spoločnosť EkonoConsult, s.r.o. poskytuje služby v oblasti daní, účtovníctva a finančného riadenia podnikov. Ponúkame komplexné služby od založenia spoločnosti, vedenia účtovníctva až po daňovú optimalizáciu a finančné poradenstvo. Poskytované služby sú vždy šité na mieru špecifickým požiadavkám daného klienta.  

Zárukovou kvality poskytovaných služieb sú vedomosti a skúsenosti

Zárukou kvality poskytovaných služieb sú vedomosti a skúsenosti konateľky spoločnosti. Vyštudovala Technickú univerzitu v Košiciach, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Od ukončenie štúdia pracuje v oblasti účtovníctva. V rámci Projektu certifikácie profesie účtovník SR získala certifikát účtovníka  2. stupňa – bilančný účtovník. Je členom slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

Naším cieľom je predovšetkým spokojnosť zákazníka a udržiavanie si dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Radi sa prispôsobíme Vašim požiadavkám a zvyklostiam v rámci aktuálnej legislatívy a trendov v oblasti firemných financií.

Spoločnosť od roku 2019 rozšírila svoju podnikateľskú činnosť o záhradnícke služby pre súkromné osoby, podnikateľské subjekty, mestá a obce, ktoré zahŕňajú nasledovné konkrétne činnosti: 

  •    Kosenie záhrad, malých a veľkých plôch, členitých terénov
  •    Úprava terénu na založenie nových siatych trávnikov a pokládka kobercového trávnika
  •    Úprava pozemku frézovaním
  •    Výroba a osadenie vyvýšených záhonov
  •    Zhotovenie zelených vegetačných striech
  •    Založenie dažďovej záhrady
  •   Návrh, realizácia a údržba prírodných záhrad

Výročné správy

 
EkonoConsult, s.r.o., Komenského 688/7, 079 01 Veľké Kapušany, Tel.: +421 918 69 53 73, e-mail: office@ekonoconsult.eu
design marek.vach | code vjcom & joomla